Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 681 (0.132 secs)
You searched for: creator:"American Philosophical Society"
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 61) - American Philosophical Society , American Philosophical Society
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 463
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 49) - American Philosophical Society , American Philosophical Society
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 401
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 19) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 44
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 11) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 75
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 38) - American Philosophical Society
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 240
[texts]Laws and regulations of the American Philosophical Society : held at Philadelphia, for Promoting Useful Knowledge : vide minutes of the Society, of the 4th May, 1804 - American Philosophical Society
NLM copy, bound fourth in a volume of 5 pamphlets
Keywords: American Philosophical Society; Societies, Scientific
Downloads: 47
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 15-16; v. 23) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 50
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na anac ni Don Guillermo de Luna at si Leonor capatid ni Guillen [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 47
Keywords: Tagalog language; History in literature
Downloads: 113
[texts]Auit at salita nang buhay na dinaanan ni Santa Regina: virgen y martir - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 322
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Don Luis: sa tatlong anac at sa reina Mora - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 347
[texts]Ang cahapis-hapis na buhay nang dalawang mag-ama [microform] : na pinangyarihan sa reinong España na si Juan anac, ipinagbili ang catawan niya sa isang mercader ipalibing lamang ang amang namatay - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Biographical fiction, Tagalog; Corridos
Downloads: 98
[texts]Cartilla del Santo niño de Cebú [microform] : junto con el cateciasmo de la doctrina cristiana en idioma Ibanag - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 6
Keywords: Santo Niño de Cebu; Ibanag language; Cebuano language
Downloads: 105
[texts]Novena á pagdaoat̃ iti milagrosa quen nacascasdaao á catalec cadaguiti di mabalin á si Santa Rita de Casia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 25
Keywords: Catholic Church; Novenas
Downloads: 115
[texts]Reglamento nang banal na catipunan nang sagrada Familia sa nazaret [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Jesus Christ; Novenas
Downloads: 81
[texts]Salita at buhay na pinangyarihan ng mag-asaua na si Juan at si Maria [microform] : sa astrociang ciudad ng imperiong Roma nang panahong una - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 121
[texts]Devotión nu pito á ca Domingos ni San José [microform] : Oraciones á dsasalen anu mai confesal canu maicomulgar as canu Capamagemages anu tayuca dana a maicomulgar - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 8
Keywords: Joseph Saint; Catholic Church; Devotional literature, Pampanga
Downloads: 154
[texts]Pagpatikang kag pagbinahin-bahin sa exposicion Filipina: didto sa expocision, nga nagapahanumdum ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 239 (1 review)
[texts]Buhay nang dalawang magcasintahan sa cahariang Borgoña na pinamagatang magcarayap [microfom] : at nang isang pastorang tubo sa villa na naguing asaua nang hari sa isang calabaza - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 94
[texts]Cartilla del Santo Niño de Cebú: Junto con el cateciasmo de la doctrina cristiana en idioma Ibanag - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 945
[texts]Novena ó pagsisiam sa nuestra senõra de guia [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Novenas; Devotional literature, Tagalog
Downloads: 87
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni D. Rodrigo at ni Doña Jimena [microform] : sa caharian nang España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 156
[texts]The List of the American Philosophical Society ... - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 63
[texts]"Ing pama-mali ning maluca" [microform] : balita-ng - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Folk songs, Pampanga; Corridos; Pampanga language
Downloads: 125
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang Haring Asuero [microform] : ni Da Maria at ni Juan Pobre sa bayang Jerusalem - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 142
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 28) - American Philosophical Society
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 686
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 44) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 264
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 3) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 171
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge (Volume 47) - American Philosophical Society
Chemical abstracts
Keywords: Science; Philadelphia (Pa.) -- Learned institutions and societies
Downloads: 998
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge (Volume 50 w/ index v.1-50) - American Philosophical Society
Chemical abstracts
Keywords: Science; Philadelphia (Pa.) -- Learned institutions and societies
Downloads: 945
[texts]Buhay nang isang mercader na si Proceso at nang caniyang anac na si María sa caharian nang Ungria [microform] : na hinang̃o sa cuadro histórico, pinag-inataang tinula ng̃ bagong nag-aaral sa caraniuang gauing libang̃an ng̃ Tagalog - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 35
Keywords: Tagalog language; History in literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 153
[texts]Novena devota del glorioso apostal de Valencia S. Vicente Ferrer [microform] : honor y lustre del orden de predicadores - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Vincent Ferrer, Saint, ca.1350-1419; Catholic Church; Novenas
Downloads: 80
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 13) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 437
[texts]Catinopay cabalicsan na masantos á Rosario [microform] : say inpañguipaalaney ed rosarion naynay pian onganan bantay nen Maria saray indulgenciasto - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Mary, Blessed Virgin, Saint; Rosary
Downloads: 160
[texts]Catalogue of instruments and models in the possession of the American Philosophical Society - American Philosophical Society
http://uf.catalog.fcla.edu/uf.jsp?st=UF022951555&ix=pm&I=0&V=D&pm=1
Keywords: Scientific apparatus and instruments--Catalogs; Equipment and Supplies--catalogs; Instrumentation--history
Downloads: 76
[texts]Ito, I, caguila-guilalas na sucat pag-aliuan nang sino mang ibig manariuang puso sa pagcalooy [microfilm] - American Philosophical Society. Library
Includes bibliographical references
Keywords: Corridos; Tagalog literature
Downloads: 101
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ni Manrique sa condadong nasasacupan nang reino nang Francia na ... - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 362
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge (Volume 15) - American Philosophical Society
Chemical abstracts
Keywords: Science; Philadelphia (Pa.) -- Learned institutions and societies
Downloads: 304
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 60) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 297
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 53-54) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 516
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge (Volume v.5 (1848-1853)) - American Philosophical Society
Some issues lack distinctive title
Keywords: Science
Downloads: 322
[texts]Novena sa asunción ó pag sagá sang mahal nga virgen sa langit - American Philosophical Society Library
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 178
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for ... (Volume 51) - American Philosophical Society
Book digitized by Google from the library of the University of Michigan and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 267
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society Held at Philadelphia for Promoting Useful ... (Volume 37) - American Philosophical Society
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 347
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan ng Principe Reynaldo at nang Princesa Floresinda [microform] : sa kaharian ng Bohemia at Turquia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 38
Keywords: Tagalog literature; Corridos
Downloads: 187
[texts]Transactions of the American Philosophical Society. (Volume v.1) - American Philosophical Society.

Keywords: Science; Societies, etc
Downloads: 607
[texts]Corrido qñg bie nang queralanan ning Duque Crisauro [microform] : qñg cayarian Francia ampon ing Princesa Armolinda qñg cayaria'ning Bohemia - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 26
Keywords: Pampanga language; Corridos; Folk songs
Downloads: 115
[texts][Devotional writings in Cuyunon] [microform] - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 9
Keywords: Catholic Church
Downloads: 114
[texts]Transactions - American Philosophical Society (Volume 06 n.s.) - American Philosophical Society
Imprint varies
Keywords: Science; Social sciences
Downloads: 279
[texts]Salita at buhay na pinagdaanan nang dalauang mag-ama [microform] : sa isang aldeang sacop nang reinong España - American Philosophical Society. Library
Microfilm no. 36
Keywords: Philippine literature; Tagalog literature; Corridos
Downloads: 105
[texts]Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful knowledge (Volume 45) - American Philosophical Society
Chemical abstracts
Keywords: Science; Philadelphia (Pa.) -- Learned institutions and societies
Downloads: 751
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)